סיכום פעילות העמותה שנת 2016-2017

חבילות שי ראש השנה 2017

זמן אמת ערוץ 11 למלא את החלל -9 בינואר 2018

חשיפת פעילות עמותת אור למשפחות בהבאת ילד לעולם לאחר האסון שפקד את המשפחות