הבא
הקודם

סיכום פעילות העמותה שנת 2017

כ 1300 חבילות שי נשלחו להורים לקראת ראש השנה ספטמבר 2018

זמן אמת ערוץ 11 למלא את החלל -9 בינואר 2018

חשיפת פעילות עמותת אור למשפחות בהבאת ילד לעולם לאחר האסון שפקד את המשפחות